'Boýbodron' Hususy kärhanasy 1998-nji ýylda döredilenden bäri Türkmenistanyñ Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan berlen ygtyyýarnama esasynda farmasewtiki, saglygy goraýyş we ortopediýa önümleriniñ bölek we lomaý sowdasy işlerini alyp barýar.

Kärhananyñ esasy maksatlarynyñ biri Türkmenistanyñ ilatyny ýokary hilli derman we lukmançylyk serişdeleri bilen elýeter bahadan üpjin etmek bolup durýar. Dünýäbelli öndürijiler bilen uzak möhletleýin işewür gatnaşyklary alyp barmak bilen kärhana özüniñ ilata hödür edýän harytlaryñ sanyny hasda artdyrmak ugrunda hem köp işler alyp barýar. SFM, Germaniýa; SigmaPharm, Awstriýa; LMP, Latwiýa; Microlife, Şweýsariýa; Mefa, Şweýsariýa; Reliance Life Sciences, Indiýa ýaly adybelli öndüriji kompaniýalaryñ harytlaryny ilatymyza hödür etmek biziñ üçin uly hormatdyr.

'Boýbodron' Hususy kärhanasy 2003 we 2004-nji ýyllarda Ženewada Halkara Fondy tarapyndan 'Işewürlikde ýokary hil görkezenligi' üçin altyn medala mynasyp boldy. 

'Boýbodron' Hususy kärhanasynyñ salgysy: ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly 204 jaý. Tel/faks: 95-12-93, 95-12-97, 95-12-94.

Dermanhananyñ ýerleşýän ýeri: ş.Aşgabat, Görogly köçe, "Aşgabadyň Ýalkymy" söwda merkezi

Tel: 97-03-03

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 97 03 03
Faks +993 (12) 95 12 94
E-mail info@boybodron.com
Salgy ş. Aşgabat, "Aşgabadyň Ýalkymy" söwda merkezi

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 92/93/94
Faks +993 (12) 95 12 92
E-mail info@boybodron.com

MARKETING BÖLÜMI:
E-mail

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail gsaparov@boybodron.com

Hyzmatdaşlar

PHARMAGARANT
Orion Finland
merz
esparma
ipsen
Reliance
rayner
Hagleitner
Dentinox
LMP
Medochemie
Vitabiotics
Medrull
Rompharma Srl
SFM Berlin
Incepta Pharmac
Microlife
Türkmen Senet
Forans One Touch