"Boýbodron" HK-sy tarapyndan işdeş kompaniýalara Türkmenistanyñ çäklerinde ikitaraplaýyn bähbitli şertlerde hödür edýän hyzmatlary

 

  • Lomaý söwda

Hususy kärhanalara lomaý satuwlar.

Bäsleşik we bäsleşikden daşary ýerlemek.

 

  • Bölek söwda (kärhanamyza degişli dermanhanadaky satuwlar)

Derman serişdeleri.

Şahsy arassaçylyk we tämizlik serişdeleri.

Kosmetiki serişdeler.

Täze doglanlar üçin niýetlenen serişdeler we eneler üçin harytlar.

 

  • Marketing

Bazaryñ we sarp edijileriñ islegleriniñ seljermesi.

Harytlaryñ bazarda satyşlaryny gowulandyrmak we mohabat işleri.

Marketing aksiýalaryny oýlap tapmak we geçirmek.

Işewürlik ýygnaklaryñ we prezentasiýalary gurnamak.

 

  • Wekilçilik hyzmatlary

Kompaniýalaryñ gyzyklanmalaryny Türkmenistanyñ degişli edaralarynda wekilçiligini etmek.

Hasaba alyş bilen baglanşykly meselelerde goldaw bermek.

Duşuşyklaryñ, aksiýalaryñ we çäreleriñ gurnalmasy we geçirilmesi.

 

  • DS-ñ hasaba alynmagyna ýardam bermek

Türkmenistanyñ SG we DS Ministrliginiñ Derman serişdelerini we enjamlaryny hasaba alyş we hil gözegçiligi Döwlet gullugyna dokumentleriñ jemlenmesi we tabşyrylmasy.

Gaýtadan hasaba almak we üýtgeşmeleriñ girizilmegine ýardam bermek.

Kompaniýalaryñ gyzyklanmalaryny Türkmenistanyñ SG we DS Ministrliginiñ Derman serişdelerini we enjamlaryny hasaba alyş we hil gözegçiligi Döwlet gullugynda wekilçilik etmek.

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 97 03 03
Faks +993 (12) 95 12 94
E-mail info@boybodron.com
Salgy ş. Aşgabat, "Aşgabadyň Ýalkymy" söwda merkezi

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 92/93/94
Faks +993 (12) 95 12 92
E-mail info@boybodron.com

MARKETING BÖLÜMI:
E-mail

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail gsaparov@boybodron.com

Hyzmatdaşlar

PHARMAGARANT
Orion Finland
merz
esparma
ipsen
Reliance
rayner
Hagleitner
Dentinox
LMP
Medochemie
Vitabiotics
Medrull
Rompharma Srl
SFM Berlin
Incepta Pharmac
Microlife
Türkmen Senet
Forans One Touch